Tjenester

Tomter og tilbygg

 • Utgraving
 • Spregning
 • Pigging av tomter, tilbygg
 • Garasje
 • Riving
 • Byggegruber o.l

   

Spregning

 • Vi innehar sertifikat A for sprengningsarbeid. Og kan derfor utføre vanlig sprengningsarbeid over og under jord.

Steinarbeid

 • Belegningsstein
 • Brostein
 • Kantstein og bruddskifer.
 • Støttemurer i granitt eller betong.
 • Legging av belegningsstein.

Drenering, vann og avløp

 • Utgraving av grøfter.
 • Montering av kummer og sluk for fjerning av overvann.
 • Etablering og utskifting av vann og avløp.
 • Utbedring av drenering rundt bygninger og generelt der vann er et problem.

ankara escort ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort