Hjem

Velkommen til Hjelmerud Maskin og Transport AS!

 

Vårt spesialfelt er Graving, Sprenging, tomtegraving, vann og avløpsproblematikk. Godkjent for ansvarsrett tiltaksklasse 2.

Kvalitet og nøyaktighet til avtalt tid og pris.

Tjenester

Tomter og tilbygg

 • Utgraving
 • Spregning
 • Pigging av tomter, tilbygg
 • Garasje
 • Riving
 • Byggegruber o.l

   

Spregning

 • Vi innehar sertifikat A for sprengningsarbeid. Og kan derfor utføre vanlig sprengningsarbeid over og under jord.

Steinarbeid

 • Belegningsstein
 • Brostein
 • Kantstein og bruddskifer.
 • Støttemurer i granitt eller betong.
 • Legging av belegningsstein.

Drenering, vann og avløp

 • Utgraving av grøfter.
 • Montering av kummer og sluk for fjerning av overvann.
 • Etablering og utskifting av vann og avløp.
 • Utbedring av drenering rundt bygninger og generelt der vann er et problem.

Om oss

Hjelmerud Maskin AS er et anleggsfirma beliggende sentralt i Nittedal.

Vi påtar oss oppdrag i Oslo og Akershus for både privat og næringsliv, og
har også spesialisert oss på små og mellomstore oppdrag.
Vi prioriterer nøyaktighet og kvalitet høyt på våre arbeider, til avtalt tid og pris.

Vårt arbeidsområde strekker seg fra utgraving av tomter og tilbygg,
drenering rundt bygninger, anlegging av biloppstillingsplasser og grøntarealer
til oppsett av støttemurer og legging av belegningsstein.
Vi prioriterer nøyaktighet og kvalitet høyt på våre arbeider.

Kontakt oss

Velkommen til vårt kontakt skjema, fyll inn informasjonen under så vil vi kontakte deg så fort som mulig.

  Vi kan også kontaktes på epost: graving@hjelmerud.no
  eller på telefon: 951 54 251